Χρήσεις 
Χρησιμοποιείται σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα όπως τυπωμένα κυκλώματα, διακόπτες, ποτενσιόμετρα, τρανζίστορς, ροοστάτες, τηλεοράσεις, βίντεο, ραδιοκασετόφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, γραφομηχανές, ραντάρ, τηλέφωνα, υλικό τηλεπικοινωνίας, αεροπορικό υλικό, πίνακες διανομής, μπουζί, πλατίνες, καλώδια κ.λ.π.

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πυκνότης ατμών (αέρας) : > 1 Διαλυτότης στο νερό : Αδιάλυτο Εμφάνιση : Άχρωμο διαυγές υγρό. Πτητικό επί της % : 100

Προφυλάξεις
Εξαιρετικά εύφλεκτο. Περιεχόμενο υπό πίεση. Μην το εκθέτετε στον ήλιο και σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 50ο C.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS).

Συσκευασία 
Προσφέρεται σε spray (aerosol) των 400 ml.